Intervju med Dr. Maria Brogren – Counselor at the Embassy of Sweden in Washington, D.C.

Under eftermiddagen svensk tid höll jag, Ida, en intervju med Maria Brogren, Head of Office of Science and Innovation på Sveriges ambassad i Washington D.C. för att fråga om livet i USA och hennes karriär. Läs och samla inspiration inför tiden både under och efter universitetet!

Hur ser en vanlig dag ut i ditt liv?
Maria beskriver att hon har många möten med både svenska och amerikanska aktörer, och ibland åker på studieresor i landet. Som före detta forskare uppskattar Maria också att då och då få gräva ned sig i ett ämne och skriva rapporter. Just nu arbetar hennes enhet med en rapport om hur USA hanterar problemet att teknikutvecklingen går snabbt men det tar lång tid att ändra regler för tekniken. Maria beskriver ett exempel från Arizona där det redan finns självkörande bilar på vissa gator, där måste reglerna ha ändrats snabbt för att klargöra vems ansvar det är om något går fel.

Var pluggade du? Var du aktiv i någon förening inom din kår? Doktorerade du vid samma universitet? Vad tyckte du bäst om under din studietid?
Maria studerade teknisk fysik på Uppsala universitet där hon även doktorerade senare. Hon var aktiv i studierådet för teknisk fysik och i universitetets studentkår, vilket hon har haft stor nytta av i arbetslivet. Vidare beskriver Maria att hon också har haft nytta av festerna under sin studenttid, till exempel när ambassaden i Washington och Kalifornien tidigare under december anordnade middag för de svenska nobelpristagarna. Hur man för sig socialt och håller tal är något som hon lärt sig både under sin tid som kåraktiv samt som doktorand. Under middagen, berättar Maria, att nobelpristagaren i medicin tog en fan-bild med den svenska kompositören Ludwig Göransson som var där som gäst. Maria ler åt minnet och hur det blev tvärtom, gästen blev huvudperson.

Du skrev ditt exjobb i Los Alamos, vad handlade det om? Hur fungerade samarbetet över landsgränserna?
Maria och hennes kursare var duktiga inom kärnfysik, vilket deras professor snappade upp och erbjöd dem en chans att skriva sitt exjobb inom transmutation (hur man kan ta hand om använt kärnbränsle) vid det kända forskningslaboratoriet i Los Alamos i New Mexico. Under 4,5 månad bodde de i USA och Maria fattade starkt tycke för landet. Roadtrips och Grand Canyon är måsten i USA tillägger hon.

Berätta om din karriär och hur den ledde fram till din roll som Head of Office of Science and Innovation vid den svenska ambassaden i USA.
”Jag har en bred bakgrund från forskning, offentlig förvaltning och näringslivet, vilket jag har stor nytta av i jobbet som forsknings- och innovationsråd. Jag är civilingenjör i teknisk fysik i grunden och har doktorerat inom solenergi. Sedan jobbade jag på Energimyndigheten med forskningsfinansiering och på Näringsdepartementet med styrning av den svenska energiforskningen och med internationellt energiforskningssamarbete. Jag har även arbetat på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och då var jag stationerad i Bryssel under en period för att ta reda på hur svenska företag kunde dra större nytta av EU-satsningar på innovation. Jag har också jobbat i en statlig utredning om byggregler och på den svenska branschorganisationen för byggföretag. Innan jag fick jobbet på ambassaden var jag 3,5 år som chef för hållbarhet och innovation på teknik- och analyskonsultbolaget WSP Sverige.

Mitt intresse för att främja forsknings- och innovationssamarbete mellan Sverige och USA väcktes när jag gjorde mitt ex-jobb vid det forskningslaboratoriet i Los Alamos i delstaten New Mexico. Los Alamos är ett fantastiskt ställe som drar till sig forskare från alla världens hörn, och detta att ta in kompetens och idéer utifrån och våga testa nytt är en av det amerikanska innovationssystemets styrkor.”

Vilket gap fyller din roll och din expertis på ambassaden?
”Min uppgift är att främja samarbete mellan Sverige och USA inom innovation, forskning och högre utbildning. I och med att jag har bra koll på forsknings- och innovationssystemet i Sverige så kan jag koppla upp de mot det amerikanska systemet. Jobbet handlar mycket om att matcha ihop olika aktörer, behov och lösningar med varandra. Jag är den enda ingenjören och den enda disputerade på ambassaden. De flesta här är utsända av UD, medan jag är utsänd av Näringsdepartementet och även rapporterar till Utbildningsdepartementet, Miljödepartementet och Infrastrukturdepartementet. ”

Hur fick du jobbet på ambassaden? Tycker du det är svårt att jobba tillsammans med andra som inte är ingenjörer?
Ända sedan exjobbet har Maria drömt om ett jobb inom samarbetet mellan Sverige och USA inom innovation och forskning, och nu har det blivit verklighet. Tidigare har hon arbetat med forskningsfinansiering på Energimyndigheten, med styrning av energiforskning och med internationellt energisamarbete på Näringsdepartementet, på Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), på en branschorganisation för byggföretag och på teknikkonsultbolaget WSP.

Maria beskriver att hon inte träffar många ingenjörer på sin egen ambassad men att hon träffar många på de amerikanska universiteten och myndigheterna, samt personer från andra ambassader som fyller samma funktion som hennes roll. Hon uppskattar att arbeta med människor med olika utbildningsbakgrund då de kompletterar varandra bra.

Hur ser du på Chalmersstudenters möjlighet att göra karriär i USA givet den utbildning som ges på Chalmers i jämförelse mot universiteten i USA?
Det kan eventuellt vara svårt för amerikaner att förstå vad man kan efter sin ingenjörsutbildning i Sverige, beskriver Maria. Men hon tror inte att det är något stort hinder. Fördelen med svenska utbildningar är att Sverige har gott rykte inom innovation tack vare Nobelpriset och andra prestationer. Även det faktum att hållbarhetsfrågan växer även i USA gör det tacksamt med en svensk utbildning då detta är något Sverige är erkänt duktiga på. Kunskapen om svenska universitet är troligtvis inte så god i de amerikanska företagen, men forskare på de amerikanska universiteten brukar ha bra koll på svenska universitet. Maria tillägger att om Chalmers vill positionera sig i USA är det bra att ha långsiktiga samarbeten med amerikanska universitet och företag.

Vad kan du ge för råd till Chalmersstudenter som vill flytta till USA för internship/utbytesstudier?
”Om det handlar om praktikplats eller internship, så ta kontakt med Svensk-Amerikanska handelskammaren (SACC-USA) eller deras regionala kammare i de olika delstaterna. Era lärare på Chalmers har säkert också kontakter i USA som ni kan dra nytta av. Fråga dem om de har något bra förslag på t ex ex-jobb i USA. Det var så jag fick mitt ex-jobb i Los Alamos, genom min professors kontakter där. ”

Vad kan du ge för råd generellt till studenter som snart ska påbörja sina karriärer?
”Det är nog svårt att ge generella råd som passar alla, men jag har haft stor nytta av min civilingenjörsexamen, av att jag har doktorerat, och av att jag har arbetat i alla tre delar av den så kallade trippel helix, dvs näringsliv, offentlig sektor och akademin. Det har gjort att jag kan förstå frågor ur olika perspektiv, vilket har varit till god hjälp var jag än har befunnit mig i ”systemet”. Så försök att testa lite olika roller, om ni har möjlighet.

Jag har också alltid strävat efter att jobba med sådant som har känts både roligt och viktigt, och sökt efter jobb där jag fått utmana mig själv och utvecklas. Det ska vara kul att jobba, för man tillbringar så mycket tid på jobbet. Men med det sagt, det är säkert bättre som nyutexaminerad att ta ett jobb som inte känns klockrent än att gå och vänta på drömjobbet, för man vet aldrig vilka olika steg som kan leda fram till drömjobbet så småningom.

Och ett råd inför kommande anställningsintervjuer: Läs på om arbetsgivaren, sätt dig in i den rekryterande chefens perspektiv och tänk igenom noggrant hur just du kan bidra i den specifika rollen. Detsamma gäller för ansökningsbrev. Generiska brev som inte är anpassade för den specifika tjänsten riskerar att hamna längst ner i högen. Vill du verkligen ha ett jobb så måste det framgå av brevet. ”

Efter ett mycket givande och spännande samtal tackar jag och Maria för oss, hon ska iväg och ta en fika med sin kollega på Nederländernas ambassad.

 

Ida Olsson
PR-ansvarig, CESIP 2022