Sök till CESIP:s styrelse 2023!

Vi söker nu studenter som läser 2:a eller 3:e året på ett civilingenjörsprogram. Läs mer och ansök i formuläret nedan, eller kolla igenom tidigare års reserapporter för att få en bättre inblick i vad ett internship i Nordamerika innebär: https://cesip.se/about-us/internship-report/

Frågor? Kontakta CESIP på contact@cesip.se

Ansök senast 2022-02-20: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8DR0s3Xyhy1LZoa-_X8sxh_c09gSiBnQj-30aavDSroeSww/viewform?usp=sf_link